Начало » Новини » Новинa
Актуално
ХVІІІ КОНФЕРЕНЦИЯ НА ОБЩИНСКАТА ПАРТИЙНА ОРГАНИЗАЦИЯ

10 Ноември 2008

ХVІІІ конференция на Общинската партийна организация

Една от основните задачи е повишаване стандарта на живот в общината.

Янка Микова

С изслушване химна на Република България и ставане на крака на 7 ноември в Болярово започна поредната ХVІІІ отчетно-изборна конференция на ОПО, в която взеха участие делегати от 22 основни партийни организации. В работата на конференцията се включиха членовете на общинския партиен съвет и членовете на общинската контролно-ревизионна комисия. Избра се ръководство и работни комисии, като за председател бе гласуван председателят на ОбС Димитър Желев.

Конференцията уважиха с присъствието си народните представители от Коалиция за България Атанас Мерджанов, Стоян Проданов и Иван Георгиев, евродепутатът Кристиан Вигенин, областният управител инж. Николай Пенев, кметът на община Болярово Христо Христов, София Минева - гражданско движение за обединена левица, Мария Маринова – председател на БЗНС „Александър Стамболийски”, Христо Костов – председател на партийната организация от Елхово и др.

Председателят на ОПО Атанас Борисов направи отчет за работата на местната партийна организация. Той обърна внимание, че членството ни в ЕС е успех за България. Успешни са също така и изборите за местна власт, проведени през 2007г. В дух на отговорност са преминали всички партийни събрания по места. Налице е по-високо качество и ефективност на партийните териториални структури. Важен момент от работата им е приемането на младежи в редиците на партийната организация.

Кметът на общината Христо Христов отчете извършената досега работа и запозна присъстващите с Програмата за управление на общината през периода 2007 – 2011г. Не може да не се отбележи, че реално ръстът на бюджета е нараснал с 30%. За това са допринесли ефективното управление и стопанисване на общинската собственост, събираемостта на местните данъци и такси, както и привличането на допълнителни субсидии от присъединителни фондове. Благоустроява се инфраструктурата на територията на общината. По отношение на икономиката се разкриват нови производства и различни малки животновъдни ферми. Обработваемите площи са се увеличили с 38%. Една от основните задачи, която винаги е стояла пред ръководството, е повишаване стандарта на живот в общината. Това става възможно главно чрез разкриване на нови работни места; увеличаване постъпленията в общинския бюджет – най-вече на чужди инвестиции по проекти и по програми на ЕС; създаване на система от мерки, насочени към повишаване на местните приходи. Друг важен момент от е приобщаването на младите хора в управлението на общината като се създават младежки неправителствени организации и се стимулира тяхната инициативност.

От името на общинския съвет отчет за извършената работа и взетите решения направи председателят на ОбС Болярово Димитър Желев. Лиляна Атанасчева – председател на Общинската контролно-ревизионна комисия запозна присъстващите с извършената работа за периода декември 2005 – ноември 2008г. Атанас Борисов съобщи на аудиторията мерките и инициативите за дейността на общинската организация на БСП. Последва обсъждане на разгледаните материали. Отношение взеха Елена Анева, Костадин Иванов, Мария Атанасова, София Минева, Мария Маринова, Иван Кючуков, Христо Станчев и др. Те изразиха положително отношение към работата на партийната организация. Прочете се и поздравителен адрес от председателя на елховската партийна организация Христо Колев.

От името на гостите Атанас Мерджанов приветства делегатите и им благодари за постигнатите високи изборни резултати за БСП в община Болярово. Изказа одобрението си по изнесените отчети и сподели, че партийната дисциплина в общината винаги е била много добра – в мигове на изпитания всички се сплотяват. Голяма част от проектите, с които общината кандидатства, са одобрени, което говори добре за интелектуалния потенциал на Болярово. По отношение на предстоящите парламентарни избори Атанас Мерджанов наблегна, че партията се обновява. Необходимо е да се работи с всеки един човек, защото всяка едно личност е ценна, неповторима и полезна. По този повод община Болярово е една от тези общини, с изключителна степен на доверие. А това е качество, с което тя може да се гордее.

ХVІІІ конференция на ОПО завърши с избор на ръководни органи. С тайно гласуване се избра Общински партиен съвет /15-членен състав/. За председател на ОПС бе преизбран Атанас Борисов Дженков, председател на Контролно-ревизионна комисия стана отново Лиляна Атанасчева. Делегати на 47 конгрес на БСП са Атанас Борисов и кметът на общината Христо Христов. За членове на ВС на БСП бяха предложени Атанас Борисов, Христо Христов, Красимир Григоров, Атанас Мерджанов, Стоян Проданов и Кристиан Вигенин.

  •